เพิ่มเพื่อน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
เลขที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0 3641 1223 โทรสาร 0 3641 4165
อีเมล์ :: adminloptsc@gmail.com  

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี
เลขที่ 111-1-01693-3
..................................
ดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก
ประธานกรรมการ
..................................

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564
...........................................
ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี)   
  ร้อยละ 2.40 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ
  ร้อยละ 2.80 ต่อปี

ประเภทประจำ

- ประจำ 3 เดือน (เสียภาษี)
  ร้อยละ 2.55ต่อปี
- ประจำ 6 เดือน (เสียภาษี) 
  ร้อยละ 2.80 ต่อปี
- ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี)
  ร้อยละ 3.05 ต่อปี


สหกรณ์มั่นคง    ธำรงธรรมาภิบาล    การบริหารจัดการที่ดี    คุณภาพชีวิตสมาชิกเป็นสุขอย่างยั่งยืน
  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564
...........................................
- เงินกู้ทุกประเภท
  ร้อยละ 5.50 ต่อปี


หน้าแรก
....................................
ประวัติสหกรณ์
....................................
วิสัยทัศน์
....................................
คณะกรรมการดำเนินการ
....................................
เจ้าหน้าที่
....................................
แผนที่
....................................
ติดต่อสหกรณ์