ข่าวประชาสัมพันธ์


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /www/wwwroot/lopburitsc.org/home.php on line 299

สรุปผลการดำเนินการ

ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567

จำนวนสมาชิก สามัญ11,317คน
สัญญาเงินกู้พิเศษ 54สัญญา
สัญญาเงินกู้สามัญ 12,945สัญญา
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน6,442สัญญา
ทุนเรือนหุ้น6,021,322,930.00บาท
เงินสำรองและทุนอื่นๆ783,703,761.37บาท
เงินรับฝากจากสมาชิก8,157,324,813.52บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น99,651,078.79บาท
ทุนดำเนินงานทั้งหมด(รวมสินทรัพย์)15,382,699,254.05บาท
กำไร (สะสม)283,256,691.75บาท
เงินกู้ที่จ่ายแก่สมาชิก13,328,839,157.64บาท
เงินชำระคืนจากสมาชิก12,892,139,679.51บาท
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก14,611,683,420.60บาท

วารสารประจำเดือน

และเดือน อื่น ๆวีดีโอไฮไลท์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2567

ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) 2.20 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี) 2.60 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)(ไม่เสียภาษี) 2.00 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน 2.35 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน 2.60 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน 2.85 ต่อปี
บัญชีเงินฝากประจำ(เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท 5.00 ต่อปี
เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 4.50 ต่อปี
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด