ข่าวประชาสัมพันธ์


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /www/wwwroot/lopburitsc.org/home.php on line 298

สรุปผลการดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

จำนวนสมาชิก สามัญ11,108คน
สัญญาเงินกู้พิเศษ 52สัญญา
สัญญาเงินกู้สามัญ 12,446สัญญา
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน5,148สัญญา
ทุนเรือนหุ้น6,014,756,130.00บาท
เงินสำรองและทุนอื่นๆ783,220,934.37บาท
เงินรับฝากจากสมาชิก8,029,817,472.81บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น99,651,078.79บาท
ทุนดำเนินงานทั้งหมด(รวมสินทรัพย์)15,005,840,224.13บาท
กำไร (สะสม)27,493,769.51บาท
เงินกู้ที่จ่ายแก่สมาชิก11,200,150,079.34บาท
เงินชำระคืนจากสมาชิก11,049,048,024.64บาท
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก14,226,085,998.17บาท

วารสารประจำเดือน

และเดือน อื่น ๆวีดีโอไฮไลท์อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564

ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) 2.40 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี) 2.80 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)(ไม่เสียภาษี) 2.00 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน 2.00 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน 2.80 ต่อปี
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน 3.05 ต่อปี
บัญชีเงินฝากประจำ(เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท 5.20 ต่อปี
เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 4.50 ต่อปี
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด